wady i zalety spółki z o.o.

Wady i zalety spółki z o.o.

Wady i zalety spółki z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) jest jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form prowadzenia działalności, w ramach spółki handlowej w Polce. Nie dzieje się tak bez przyczyny. Jest to niewątpliwie uzasadnione względami prawnymi oraz ekonomicznymi. Choć jak każda forma prawna przedsiębiorstwa posiada wady i zalety, to w …

Continue reading "Wady i zalety spółki z o.o."
niezgłoszenie zmian do krs

Co grozi za niezgłoszenie zmian do KRS w terminie

Termin na zgłoszenie zmian w KRSie Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ustawa o KRS) wprowadza zasadę, zgodnie z którą podmioty zobowiązane są do zgłoszenia wniosku o wpis do Rejestru w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Ustawodawca przewidział także konsekwencje za niezgłoszenie zmian do KRS w terminie, …

Continue reading "Co grozi za niezgłoszenie zmian do KRS w terminie"
rejestracja spółki przez Internet w trybie S24

Rejestracja spółki przez Internet w trybie S24

Alternatywą dla założenia spółki w tradycyjny sposób jest założenie spółki przez Internet czyli w tzw. trybie S24. W takim uproszczonym trybie może zostać założona spółka z o.o., spółka jawna oraz spółka komandytowa. W niniejszym artykule omówiona zostanie procedura założenia spółki z o.o. w trybie S24, tak często ostatnio wybierana przez założycieli projektów typu Startup. Rejestracja …

Continue reading "Rejestracja spółki przez Internet w trybie S24"
Jak założyć spółkę z o.o.

Jak założyć spółkę z o.o.

Chcąc założyć własny biznes, przedsiębiorcy często decydują się na prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. Jak w każdej formie działalności i ta ma swoje dobre i złe strony. W tym artykule przybliżona zostanie procedura założenia spółki od zebrania wymaganych dokumentów po rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnicy spółki z o.o. Wybierając spółkę z ograniczoną …

Continue reading "Jak założyć spółkę z o.o."
ZUS

Wspólnicy sp. z o.o. a konieczność opłacania składek ZUS

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą często zastanawiają się nad „przekształceniem” swojej działalności w celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedną z wielu korzyści z posiadania spółki z o.o. (o innych będzie mowa w kolejnych wpisach) może okazać się fakt, że wspólnicy spółki z o.o. nie są zobowiązani do odprowadzania składek ZUS na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. …

Continue reading "Wspólnicy sp. z o.o. a konieczność opłacania składek ZUS"
Feel free to use this image just link to www.rentvine.com

Złożenie sprawozdania finansowego do KRSu

Obowiązki dotyczące rocznego sprawozdania finansowego ciążą na tych spółkach, które podlegają ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, obowiązek ten nie dotyczy spółek cywilnych osób fizycznych, jawnych osób fizycznych i partnerskich, które zgodnie z ustawą nie są do tego zobowiązane i nie prowadzą pełnej księgowości. Trzeba jednak pamiętać, że …

Continue reading "Złożenie sprawozdania finansowego do KRSu"
pexels-photo-93003

Rejestracja przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

Przedsiębiorcy zagraniczni zainteresowani rozwojem swojej firmy poza jej granicami mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dość specyficzny charakter tego podmiotu – znacząco różniącego się od oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – został wyrażony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. I. Cechy charakterystyczne przedstawicielstwa Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i …

Continue reading "Rejestracja przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce"
Rejestracja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Rejestracja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Wartą uwagi alternatywą dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy na obecną chwilę nie zamierzają rejestrować nowej spółki na terenie Polski, jest możliwość utworzenia oddziału lub przedstawicielstwa.Przed dokonaniem wyboru formy prawnej, pod którą będzie działał przedsiębiorca, wpierw określić należy cel działalności przedsiębiorcy na rynku polskim, bowiem od zakresu działalności zależeć będzie czy dany przedsiębiorca winien zarejestrować oddział czy …

Continue reading "Rejestracja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego"